Akupunktura: kluczowy czynnik łagodzenia przewlekłego bólu

NICE (National Institute for Health and Care Excellence) właśnie wydał wstępne zalecenie (sierpień 2020 r.) odradzające lekarzom rodzinnym przepisywanie powszechnych środków przeciwbólowych – w tym paracetamolu i ibuprofenu – pacjentom cierpiącym na przewlekły ból niespowodowany urazem lub innym schorzeniem.

Zamiast tego NICE zaleca akupunkturę jako kluczową niefarmakologiczną terapię przewlekłego bólu (1).

Ale czym jest bol? I jak akupunktura moze pomoc w leczeniu?

Przewlekły ból często utrzymuje się długo po zagojeniu się urazu, potencjalnie przez miesiące, a nawet lata. W przypadku urazu przewlekłego sygnały nerwowe, które były aktywne w fazie ostrego urazu, nadal wysyłają do mózgu komunikaty, że ciało nadal odczuwa ból. Chociaż ból przewlekły nie jest do końca poznany, potencjalnie jest spowodowany uszkodzeniem nerwów. Nowe badania sugerują również, że przewlekły ból może być spowodowany nieprawidłowym sposobem, w jaki mózg „mapuje” informacje sensoryczne. Prawie dwie trzecie osób z przewlekłym bólem zgłasza problemy ze snem. Brak regenerującego snu często pogarsza ból, powodując frustrujący cykl bólu i bezsenności. Dorobek akupunktury w zmniejszaniu cierpienia pacjentów doświadczających przewlekłego bólu jest jednym z głównych powodów, dla którego stała się tak popularna na całym świecie. Mechanizmy leżące u podstaw skuteczności akupunktury w leczeniu bólu są intensywnie badane od ponad 60 lat. Drogi nerwowe od stymulacji punktów akupunkturowych do rdzenia kręgowego i dezaktywacji ośrodków bólu w mózgu zostały szczegółowo odwzorowane.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące akupunktury i tego, jak może ona pomóc w złagodzeniu przewlekłego bólu, skontaktuj się z nami.